Garcés Velástegui, P. (2020) «Humanizing development: taking stock of Amartya Sen’s capability approach», Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 51(203). doi: 10.22201/iiec.20078951e.2020.203.69586.